Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Babalar Ve Oğulları Aidiyet / Adem Güneş (Kitap Özeti) Kızıma Adet Dönemini Nasıl Anlatmalıyım? Erken Ergenlik BİZ FARKLIYIZ

10 Nis 2015

Akika Kesmek


AKİKA KESMEK

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in izinde çocuk doğar doğmaz yapılması gerekenleri önceki yazıda ele almıştık. Çocuğu olan anneyi tebrik etmenin, babayı müjdelemenin, çocuğun bir kulağına ezan diğer kulağına kamet okumanın, tahnik yapmanın, saçını kesmenin ve güzel isim vermenin müstehab olduğunu görmüştük. Şimdi ise akika konusunu ele alacağız inşallah.

1-Akikanın anlamı ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in uygulaması:

Akika sözlükte, kesmek anlamına gelir. Bu manayla ‘akka valideyhi = anne-babasıyla ilişkisini kesti’ denilir. Terim olarak ise, doğan çocuğun yedinci günü olunca Allah için bir koyun kesmek anlamına gelir.

Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: ‘‘Her çocuk, akikası ile birlikte dünyaya gelir. Öyleyse onun adına kan akıtın ve saçlarını tıraş ederek ondan kiri, eziyeti giderin.’’[1]

‘‘Rasulullahsallallahu aleyhi ve sellem, Hasan ve Hüseyin için birer koç kurban etmiştir.’’[2]

2-Kesileceği müstehab vakit:

‘‘Her çocuk, akikası karşılığında rehindir.Doğumunun yedinci günü adına kurban kesilir, aynı gün ismi konulur ve başı tıraş edilir.’’[3]

Hz. Aişe radıyallahu anha şöyle demiştir: ‘‘Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin’in doğumlarının yedinci gününde akika kesti, isimlerini verdi ve (saçlarının tıraş edilerek) başlarındaki eziyetin giderilmesini emretti.’’

İmam Malik rahimehullah diyor ki: ‘‘Çocuğun doğduğu gün, hesaba dahil edilmez. Ancak geceleyin şafak sökmeden önce doğmuşsa, o gün hesaba dahil edilir.’’

Baba, evladının doğumunun yedinci gününde akika keserse bu daha iyi ve uygun olur. Mali durumu elverdiği takdirde on dördüncü ve yirmi birinci gününde de kesebilir. Böylece Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in fiili hadislerini uygulamış olur. 

Mali durumu elvermediği veya şartlar müsait olmadığı durumda ise bu sünneti herhangi bir gün yerine getirmesi caizdir. Ayrıca akikada boğazlama gününe itibar edilir, pişirme ve yeme gününe değil.

3-Erkek ve kız çocuğun akikası:

Tıpkı erkek çocuk için olduğu gibi kız çocuk için de akika kesmek sünnettir. Sahabe, tabiun ve sonraki alimlerin çoğunluğunun görüşü budur.

Hz. Aişe radıyallahu anha şöyle demiştir: ‘‘Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına erkek çocuk için iki, kız çocuk için bir koyun kesmelerini emretti.’’[4]

İbni Abbas radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin için birer koç kurban etmiştir.[5]

Burada da ailenin maddi durumu göz önüne alınmalıdır. Gücü yeten kimse, erkek çocuğu için iki, kız çocuğu için ise bir akika kesmeye gayret etmelidir.

4-Akikanın Cinsi:

İbni Abbas radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin için birer koç kurban etmiştir.[6]

Bu konuda İslam uleması kurbanda caiz olan hususların akika için de caiz olduğu hükmünde icma etmişlerdir.

5-Kesilirken okunacak dua:

Hz. Aişe radıyallahu anh’dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ‘‘Akikayı, ‘Bismillahi Allahumme leke ve ileyke hazihi akikatü fülan’ diyerek çocuk adına kesin.’’(Allah’ın adıyla! Allah’ım bana bahşettiğin bu çocuk sana aittir ve sana dönecektir. Bu kestiğim kurban filan kişinin akikasıdır. Filan yerine çocuğun ismi söylenir.)[7]

Bunu yapmak güzeldir. Akikaya niyet eder de çocuğun adını söylemezse, bu da geçerli olur.

6-Bu konuda önemli birkaç husus:

Akikanın kemiklerini kırmak mekruhtur. Kemikleri kırılmaz ancak her kemik eklem yerinden kesilir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma radıyallahu anha’nın Hasan ve Hüseyin için kestiği akika hakkında: ‘‘Bundan ebeye de bir but gönderin. Etinden yiyin, yedirin, fakat hiçbir kemiğini kırmayın.’’ demiştir.[8]

Yezid bin Abd’el Müzeni radıyallahu anh, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in ‘‘Çocuk için akika kurban edilir; fakat başına kan sürülmez.’’ buyurduğunu rivayet eder.[9]

Akika etinin çiğ olarak değil, pişmiş olarak dağıtılması müstehaptır. İbni Kayyım rahimehullah bunun hikmetinin fakirlerin ve komşuların pişirme zahmetinden kurtulması olduğunu söyler.

Akikası kesilmemiş bir kimse, büyüdüğü vakit kendisi adına akika kesmez; çünkü bu babasına düşen bir vazifedir.

Akika kesmek, parasını fakirlere tasadduk etmekten daha üstündür; nitekim sünnet olan budur.

Ahmed bin Hanbel’e "Akika kesmek mi yoksa parasını fakirlere vermek mi daha faziletlidir?" diye sorulduğunda "Kişinin akika kesmesinin daha üstün olduğunu" söyleyerek cevap vermiştir.

Ummu Sehle[1] Buhari: 5471
[2] Ebu Davud: 2841 ve Nesai: 4219
[3] Ebu Davud: 2838, Tirmizi: 1522 }
[4] Tirmizi,1513.
[5] Ebu Davud, 2841
[6] Ebu Davud, 2841
[7] İbnü’lMünzir, El Evsat fi’s Sünen ve’l-İcma ve’l İhtilaf
[8] Kitab’ulMerasil, Akika, 379
[9] MusannefİbniŞeybe, Kitabu’l Akika, 24264

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme